Seznam produktů výrobce Jarmila Čápová

Jarmila Čápová je autorkou léčebného konceptu BPP - Bazální Posturální Programy. Její práce výrazně ovlivnila terapii pacientů s dětskou mozkovou obrnou, pacientů po poranění míchy a po cévní mozkové příhodě. 

Jarmila Čápová zahájila rehabilitační praxi v roce 1974 v Praze, v dětské části FN v Praze Motole. Po absolvování nástupní praxe i nadále působila na dětské neurologii. Pod vedením prof. MUDr. M. Máčka se záhy specializovala na Vojtovu metodu, absolvovala první kurzy této metody v Praze, pod vedením paní M. Klemové a paní S. Brodinové.


Po dvou letech praxe absolvovala dlouhodobý přerušovaný kurz PNF pod vedením paní J. Holubářové, který přinesl do její praxe setkání s docentem MUDr. F. Vélem.


V roce 1982 nastoupila na ambulantní oddělení diferencované péče při poliklinice v Praze 4 a pak na subkatedru dětské neurologie ILF ve FTN v Praze Krči. V roce 1989 absolvovala B kurz Vojtovy metody v Kinderzentru v Mnichově, zde již pod přímým vedením prof. V.Vojty.


V roce 1991 odjela na dvouletou pracovní stáž do Kinderdorf st.Isidor, psecializované dětské vesničky pro děti s handicapem v Rakousku. Na tomto školícím pracovišti absolvovala kurz Bobath konceptu a posléze dokončila studium Vojtovy metody C kurzem v Římě, kde se následně podílela na praktické výuce. Dále pravidelně dojížděla na stáže do Říma i Mnichova k prof. Vojtovi.


Spolupráce s Doc. Fr.Vélem vyústila do přípravy nového terapeutického konceptu. Společně se účastnili několika přednášek v Bruegger Institutu ve švýcarském Curychu.


Od roku 1995, po odchodu z Prahy na Vysočinu, pracovala ve své ambulanci, dokončila kurz Mobilizací a měkkých technik v Brně, kurz zónové terapie plosky nohy v Praze a úspěšně složila atestační zkoušku ve specializačním studiu v Brně.


V roce 2008 vydala knihu "Terapeutický koncept BPP" a v roce 2016 knihu "Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu".  Její práce výrazně ovlivnila terapii pacientů s dětskou mozkovou obrnou, pacientů po poranění míchy a po cévní mozkové příhodě. Tento nově vzniklý koncept prezentovala na mnoha konferencích a sympoziích jak u nás, tak v zahraničí.


Zdroj: fyzioterapie.utvs.cvut.cz

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek
Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek