Jak využít vodní hry k rozvoji dětské motoriky

Jaké rozvojové aktivity můžeme vyzkoušet v bazénu, rybníku či moři? 
V mělké vodě můžeme děti nechat trénovat jemnou motoriku prostřednictvím přelévání vody do nádobek. Koordinaci oko – ruka si děti procvičí i pomocí stříkací tyče, kterou lze mířit na lodičky ve vodě, bráchovu zmrzlinu či terč nakreslený křídou na stěně. 
V hlubší vodě se zdokonaluje především hrubá motorika, pracují zde hluboko uložené svaly a zpevňuje se celé tělo. Je vhodné při tom používat nadlehčovací pomůcky v podobě různých plaveckých pásůvodních nudlírukávků apod. z důvodu delší výdrže a zapojování rozdílných  skupin svalů s různými pomůckami a bez nich. Plavecké pásy lze postupně přizpůsobovat plaveckým schopnostem dítěte a ubírat z něj prvky tak, aby dítě postupně čím dál víc využívalo vlastní síly k plavání.
tréninku stability a hlubokého rovnovážného systému lze využívat plavecký ponton, kdy se na něm děti zkouší udržet ve stoje či na čtyřech. V kombinaci s vodními nudlemi a spojkami pak můžeme vytvářet různé překážkové dráhy s úkoly v podobě podplavání, přelezení, skoku do vody atd. U našich dětí je hodně oblíbené lovení míčků a házecích kroužků, které naházíme dál do vody a děti soutěží, kdo dřív doplave a posbírá svou barvu.
Rozvíjet vestibulární systém můžeme točením či houpáním jak s nadlehčovacím pásem, tak vleže či v sedě na plaveckém pontonu či desce. Vyšší level pro starší děti je pak zápas vkleče na pontonu, kdy se snaží vzájemně shodit do vody. 
Pokud má dítě problém s namočením hlavy či ponořením obličeje, je důležité jej vyslechnout a nenutit ho k tomu, nechuť by se jen prohloubila. Můžeme mu nabídnout plavecké brýle proti vniknutí vody do očí (vhodné i pro velké děti, které mají problém při mytí vlasů šamponem). Necháme ho vyfukovat ústy vzduch do vody a bublat (napřed brčkem, pak přímo), nacvičujeme ponoření hlavy napřed ve vaně. Dětem, které se naopak potápí rády s plaveckými brýlemi, můžeme házet na dno bazénu (přiměřeně jejich schopnostem) potápěcí hračky, jejichž váha zajistí, že nevyplavou a musí být opravdu vyloveny. 
Ať už vaše dítě vodu miluje nebo si k ní teprve vztah hledá, je dobré mít na paměti otázku bezpečnosti. Být dítěti nablízku, kontrolovat jeho schopnosti a střídat aktivity podle jeho potřeb. Letní vodní hrátky pak mohou na podzim vesele přejít do krytých bazénů a aquaparků.