CVIČENÍ PILATES

Cvičení PILATES

  1. Historie
  2. Pilatesova metoda
  3. Šest principů pilates


1. Historie Pilates

Za vznikem a rozvojem výjimečné metody cvičení Pilates stojí p. Joseph Pilates (nar. 1880, Německo). Protože sám byl jako dítě často nemocný a znal tak útrapy špatného zdravotního stavu, zasvětil celý svůj dospělý život poznání tělesného rozvoje a péči o zdraví. Svůj revoluční cvičební systém vyvinul a propracoval v průběhu první poloviny 20. století.

Nesoustředil se ale pouze na tělesnou stránku. Věřil, že duševní a tělesné zdraví je spojitá nádoba, a že cvičením můžeme uzdravit tělo i z nemoci a dojít duševního klidu.

J.Pilates se při vyvíjení své metody inspiroval také "nápravným cvičením" a "zdravotní gymnastikou" ale také východními naukami o cvičení, včetně jógy. Původně byla metoda dostupná jen omezenému počtu jedinců a cvičila se pouze ve specializovaných studiích. V současné době už můžeme Pilates cvičit jak u fyzioterapeutů, tak ve fitness centrech nebo doma.

2. Pilatesova metoda

Pilates je založeno na posílení středu těla. Cvičí se buď na speciálních strojích nebo na podložce. Cvičební systém pilates vede k posílení a protažení svalů celého těla za vyvážené spolupráce těla a mysli. J. Pilates si uvědomoval význam správného dýchání.

Základním principem Pilatovy metody je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Každý sval je zapojen za pomoci dechové kontroly. Všechny pohyby v Pilates vycházejí ze svalů centra – jádra těla tzv. “power house”. Tím jsou myšleny svaly břicha, beder a hýždí. Pilatova metoda nepoužívá opakování až do únavy svalů, ale snaží se pozvolna dosahovat rovnováhu všech svalových skupin. Základem Pilates je cvičení na podložce, využívají se však i pomůcky a nejrůznější přístroje.

Metoda Pilates je vhodná pro každý věk, od dětí až po seniory, pro lidi v kondici dobré i horší. Cvičí se proto v několika různých stupních obtížnosti.

3. Šest principů pilates

Joseph Pilates vychoval sedm pokračovatelů jeho metody. Jedním z žáků byla Romana Kryzanowska. Dva z následovníků Romany Kryzanowske byli i Philip Friedman a Gail Eisen, kteří v roce 1980 vydali první moderní knihu o pilates s názvem Pilatesova metoda pro tělesnou a duševní kondici (The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning). Načrtnuli v ní šest principů pilates, které široká komunita pilates instruktorů převzala nebo si je upravila. Jednalo se o tyto zásady, které je třeba při cvičení dodržovat:

  • soustředěnost pohybu
  • řízený pohyb
  • pohyb vycházející ze středu těla
  • plynulost pohybu
  • přesnost pohybu
  • dýchání

PRODUKTY SOUVISEJÍCÍ S PILATES SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT A KOUPIT ZDE

VIDEO UKÁZKA CVIČENÍ PILATES NA PODLOŽCE