Jak rozvíjet hyperaktivní dítě

Hyperaktivita (neustálý pohyb), impulsivita (člověk reaguje dřív, než reakci promyslí) a porucha pozornosti (snížená schopnost soustředění),jsou projevem vrozené vývojové poruchy dozrávání nervového systému. To znamená, že různé části mozku dozrávají různě rychle, což způsobuje zpomalení ve vzájemné výměně informací mezi těmito částmi mozku. Většinou jde o kombinace projevů, časté je spojení poruchy pozornosti s hyperaktivitou, označované zkratkou ADHD (z anglického "Attention Deficit Hyperactivity Disorder"). 
Tyto poruchy mohou mít velmi výrazný negativní vliv na fungování v běžném životě. Od problémů s dodržováním pravidel, přes zhoršené schopnosti vyjadřování, organizování a plánování, problémy se spánkem až po fyzické potíže v jemné či hrubé motorice. Celkově se pak propisují například v pracovním či školním výkonu či ve společenské oblíbenosti. Konkrétními projevy bývá pohybový neklid (dítě se vrtí, válí se po stole, kope nohama, hraje si s čímkoliv, co má zrovna po ruce, pitvoří se atd.), verbální neklid (mluví rychle, nahlas, skáče do řeči, vydává neustále zvuky atd.) či rychlá unavitelnost.
Ke zmírnění těchto projevů můžeme přispět pomocí několika principů. Například tím, že dítěti pomůžeme učit se odpočívat a budeme ho podporovat v tom, že odpočinek není projevem lenosti, ale prvkem nezbytným pro zlepšení výkonu. Necháme ho střídat činnosti, ale budeme dbát na jejich dokončování. Především však podpoříme dozrávání jeho nervové soustavy pomocí rozvíjení motoriky. Ta je totiž základním stavebním kamenem tvorby nových mozkových spojení. 
Rozvoj hrubé motoriky zahrnuje pohyby celého těla a velkých svalových skupin. Dobře se dá trénovat pomocí různých překážkových drahběhacích žebříků (vhodných také pro nácvik pravidelného rytmu pohybu), tunelu či nášlapných kamenů, které podpoří zapojení různorodých svalových skupin. Tyto aktivity podporují soustředění se na pohyb, který přestává být bezmyšlenkovitým a stává se pohybem plánovaným. Dochází k uvědomění si jednotlivých částí těla, je podporována organizace a plánování pohybu, čímž se zapojuje propriocepční systém a rozvíjí se nervová spojení zodpovědná za preciznost provedení pohybu.
V případě, že je potřeba naopak pohyb usměrnit, například při klidových činnostech ve škole, je na místě příprava vhodného prostředí a pomůcekKe kompenzaci projevů neklidu ve škole je možné použít gumu Theragym, kterou navléknete na přední nohy židle tak, aby na ní mohlo dítě mít položené nohy a pérovat. Tím bude mít dostatek nerušivého pohybu a bude se lépe soustředit. Stejně tak pomáhá antistresový míček k mačkání či kousací nástavec na tužku. Umožněním vhodného pohybu u klidových činností lze docílit lepšího soustředění tím zvýšit kvalitu učení. V domácích podmínkách jsou pak takováto cvičení a kompenzační opatření prostředkem k vybití energie a eliminaci následků hyperaktivity.
Hyperaktivita není nemoc, ani důsledek výchovy. Jde o poruchu spojenou s nervovým systémem, se kterou se dá pracovat a rozvíjením výše uvedených oblastí pak nežádoucí projevy odbourat či využít jejich pozitivní potenciál. 

Značky: Hyperaktivita