Taktilní systém a jeho vliv na naši pohodu

Hmat je jedním z nejdůležitějších smyslových systémů našeho těla. Jeho prostřednictvím poznáváme svět kolem sebe a prohlubujeme jeho vnímání. Tím mozek získává množství podnětů a informací, díky kterým může probíhat intelektuální rozvoj. V dnešní době díky novým technologiím a dennímu kontaktu s obrazovkami v práci i doma je stimulován převážně zrak a sluch. Rozvoj taktilního (hmatového) vnímání pomalu ustupuje na vedlejší kolej, čímž může dojít k nesprávnému vyhodnocování podnětů mozkem. Zahlcení podněty může mít formu hypersenzitivity – přecitlivělosti na smyslové podněty, ať už hmatové, zrakové, sluchové či jiné.
To se pak může projevovat nejrůznějším odlišným chováním - například odmítáním jídla, oblečení či pobytu v jiném než domácím prostředí. Tam všude může docházet k tomu, že běžné vjemy jako je teplo, zima, vlhko, struktura jídla, hluk vysavače nebo cedulka za krkem působí velmi nepříjemné pocity rovnající se bolesti. Případně může nastat smyslové přehlcení v momentě, kdy vysoce citlivá osoba intenzivně vnímá stěží postřehnutelné podněty jako je hluk ledničky, vůně vypraného oblečení nebo tlumené světlo.
Druhou reakcí těla může být hyposenzitivita – snížená citlivost, kdy je hranice vnímání posunuta tak, že člověk nevnímá ani extrémní podněty jako je akutní bolest či silný hluk. Následky tohoto nastavení pak jsou v podobě častých úrazů, necitlivosti vůči svému tělu a tím pak i k ostatním. 
Díky neuroplasticitě mozku je možné vnímání taktilních podnětů zlepšit a tělo v podstatě zcitlivět nebo naopak trénováním zvyknout na nepříjemné podněty tak, aby byly vnímány jako příjemné. A to dokonce i v dospělosti. V obou případech je nácvik zaměřen na pozornost a vnímání vlastního těla, uvědomování si, čeho se dotýkáme a kdy to ještě je příjemné a kdy už ne. Zaměříme-li naši pozornost na to, co fyzicky cítíme, náš mozek bude daleko lépe podněty zpracovávat a vyhodnocovat. 
Taktilní vnímání můžeme posilovat pomocí speciálních jednoduchých masáží, pomocí práce s taktilními pomůckami nebo prostřednictvím rozvoje jemné motoriky. Tyto techniky a cvičení představíme v samostatných příspěvcích.
Úprava citlivosti má velmi významný vliv na chování, kdy dochází k vyšší toleranci běžných podnětů a tím i ke snížení konfliktů těla s prostředím. Zvyšuje se celková pohoda a spokojenost v rodině a otevírají se nové možnosti týkající se pobytu v jiném než domácím (přizpůsobeném) prostředí.